Kontrollera elräkningens referensnummer

Tillföljd av uppdateringen av vårt kundinformationssystem den 4 november 2020 har elavtalsnummer för några av elavtalskunder i Kervo och Sibbo förändrats. Uppdateringen är systemteknisk och påverkar inte innehållet i avtalet.

Kontrollera fakturans referensnummer

Till följd av uppdateringen har elräkningens referensnummer ändrats för några av våra kunder. Vi uppmanar dig att kontrollera referensnumret som kan ha ändrats.

Du hittar avtals detaljerna i kundportalen

Logga in till portal med nätbank-id eller med mobilcertifikat för att se din konfidentiell information som fakturor och personlig information. Du kan också logga in med din avtal- och kundnummer, men då döljs konfidentiell information av sekretesskäl. Du hittar avtalsnummer och kundnummer i fakturan.
Takaisin uutisiin