Dags att söka sommarjobb på Sibbo Energi

Också i år rekryterar vi sommarjobbare till olika funktioner, bland annat till energiproduktionen, planeringen och underhållet av fjärrvärme- och elnäten, kundtjänsten, försäljningen, fastighetsskötseln – vi söker till och med en sommarkock. Vi rekryterar totalt cirka tio sommarjobbare. Strävan är att erbjuda sommarjobb och arbetserfarenhet åt så många unga som möjligt.

Vi erbjuder sommarjobb i perioder av varierande längd, från en till tre månader. Ansökningstiden har börjat och pågår till slutet av februari. Sök sommarjobb med en fritt formulerad ansökan på www.keravanenergia.fi/rekry. Berätta om dig själv på blanketten och vilken typ av arbete du skulle vilja utföra på Kervo Energi-bolagen. Sibbo Energi Ab är en del av Kervo Energi-koncernen.


Takaisin uutisiin