Sibbo Energi Ab har beviljats nya ISO-certifikat

Sibbo Energi Ab har ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001, ett miljösystem enligt ISO 14001 och ett arbetsmiljösystem enligt ISO 45001.

Kervo Energi-bolagens (Kervo Energi Ab:s, Sibbo Energi Ab:s och Kervo Värmekraft Ab:s) ledningssystem har i september 2018 beviljats nya certifikat enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018.


  • ISO 9001 baserar sig på filosofin om ständig förbättring och fungerar som verktyg vid utveckling av affärsverksamheten, processerna och ledarskapet.
  • ISO 14001 är världens mest kända miljöledningsmodell, med vars hjälp organisationer kan förbättra skyddet av miljön och visa det.
  • ISO 45001 är ett ledningssystem för arbetshälsa och arbetarskydd, med vars hjälp företaget kan utveckla sin säkerhetskultur och minska olyckor och sjukfrånvaro.

#
#
#

Tillbaka