Sibbo Energis och Kervo Energis verksamhet fortsätter som vanligt även under undantagssituationen

Också under exceptionella förhållanden är det nödvändigt att producera och leverera el. Vårt samhälle är helt beroende av el och värme för att fungera. För att för vårt vidkommande minska spridningen av viruset och för att trygga en störningsfri energidistribution till invånarna i Kervo och Sibbo har vi vidtagit beredskapsåtgärder i enlighet med myndigheternas anvisningar. Vi bevakar aktivt läget i fråga om coronavirusepidemin och gör allt vi kan för att trygga en störningsfri energidistribution. Vi har instruerat vår personal och våra intressegrupper att införa rutiner som förhindrar smitta.

Vi har minimerat kontakterna mellan personalen på alla våra verksamhetsställen, till exempel genom att låta alla anställda vars arbete medger det jobba på distans. Alla kundevenemang och besök i våra lokaler samt på biokraftverket i Kervo har ställts in tills vidare och vi håller huvudsakligen digitala möten via distansförbindelser. Vi har minimerat resorna i arbetet och rekommenderat att vår personal undviker resor på fritiden. Alla anställda som återvänder från en resa sätts i två veckors hemkarantän, även om de inte uppvisar några symtom. Vi har instruerat vår personal att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. Vi har instruerat personalen att stanna hemma också i det fall att en familjemedlem får symtom.

För närvarande är vår personalstyrka normal. Vi har förberett oss på eventuella sjukdomsfall genom ersättar- och jourarrangemang för att eventuella sjukdomsfall inte ska äventyra vår verksamhet.

Vår kundtjänst betjänar på vanligt sätt via telefon och e-post samt via chatten på vår webbplats vardagar kl. 9–15.

Kontaktkuppgifter


Takaisin uutisiin