Elnätet röjs i Paipis och i Sibbo skärgård – röjaren rör sig ställvis även på gårdsområden

Vi röjer vårt elnät i Paipis och i Sibbo skärgård för att förebygga störningar i eldistributionen.
Röjaren rör sig även på gårdsområden. Invånarna i området har informerats om röjningen även via brev och textmeddelanden. Röjningsarbetet utförs av Exsane Oy. Vi ber om arbetsro åt röjaren.

Vi beklagar eventuella störningar arbetet kan medföra.

Läs mera: https://www.keravanenergia.fi/se/elnatet/vadersakert-elnat/Rojning-av-ledningsgator/

Tilläggsuppgifter: (09) 584 9550

Se schema på kartan:Takaisin uutisiin