SIBBO ENERGI AB

Sibbo Energi Ab är en del av Kervo Energi-koncernen. Koncernen består av moderbolaget Kervo Energi Ab och dotterbolagen Sibbo Energi Ab och Kervo Värmekraft Ab.

Via sina ägarkommuner (Kervo stad 96,5 % och Sibbo kommun 3,5 %) är moderbolaget Kervo Energi Ab ett bolag som ägs av sina kunder, och vår verksamhetsidé är att genom förmånlig elleverans förbättra ekonomin och konkurrenskraften för ägarkunderna (privatkunder, företagskunder och offentliga sammanslutningar) i vårt distributionsområde.

Vårt el- och fjärrvärmenät sträcker sig från Kervo till Sibbo och vi säljer el över hela landet. Vi producerar el och fjärrvärme i biokraftverket i Kervo. El produceras också i vårt solkraftverk som ligger vid Lahtis motorväg och är ett av landets största. Dessutom har vi flera mindre värmecentraler för produktion av fjärrvärme.

Läs mer om Kervo Energi-koncernen