Sibbobornas eget energibolag

Sibbo Energi Ab är det lokala energibolaget i Sibbo och är ägt av Sibbo kommun. Tidigare var vi kända under namnet Sydfinska Energi. Namnet beskrev inte vad vi är: Sibbobornas eget energibolag. Därför valde vi att byta namn till Sibbo Energi. Genom namnbytet vill vi sänka tröskeln för att kontakta oss och vill att du ska känna att vi är en lokal expert på alla energifrågor som rör Sibboborna.

Öppettiderna för pop up-kundbetjäningsdiskar